دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی

National Brand Conference in Sport

پوستر دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی

دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی برند در ورزش با رویکرد برند ورزش رضوی