همایش ملی برند در ورزش، آذر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی برند در ورزش

National Brand Conference in Sport

پوستر همایش ملی برند در ورزش

همایش ملی برند در ورزش در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی برند در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی برند در ورزش