دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی