دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی