دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی، آبان ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی

The Second National Conference on New Achievements in the Production of Oil Plants

پوستر دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی

دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی