همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، خرداد ماه ۱۳۸۹

همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

Conference on new achievements in the production of plants of oil origin

همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی