دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

2th National Conference : "Energy Management and Urban Development"

پوستر دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه پژوهشی شبستان و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

انرژی در تاسیسات ساختمان و شهر

  تکنولوژی و انرژی در ساختمان و شهر 

  مدیریت و برنامه ریزی انرژی 

انرژی و معماری

  انرژی برق 

 مطالعات فرهنگی  اجتماعی و انرژی