دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

2th National Conference : "Energy Management and Urban Development"

پوستر دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشي شبستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.