دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

2th National Conference : "Energy Management and Urban Development"

پوستر دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری

دومین همایش ملی مدیریت انرژی و توسعه شهری در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه پژوهشی شبستان و تحت حمایت سیویلیکا برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

انرژی در تاسیسات ساختمان و شهر

  تکنولوژی و انرژی در ساختمان و شهر 

  مدیریت و برنامه ریزی انرژی 

انرژی و معماری

  انرژی برق 

 مطالعات فرهنگی  اجتماعی و انرژی