نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر

The first National Conference on Building Energy and City

پوستر نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر

نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه پژوهشي شبستان در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر