دومین همایش بین ­المللی شورورزی، بهمن ماه ۱۳۹۸

دومین همایش بین ­المللی شورورزی

2nd International Conference on Haloculture

پوستر دومین همایش بین ­المللی شورورزی

دومین همایش بین ­المللی شورورزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط مرکز ملی تحقیقات شوری، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین ­المللی شورورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین ­المللی شورورزی