اولین همایش ملی شورورزی

اولین همایش ملی شورورزی

The First Haloculture Congress: Economic and Sustainable Use of Saline Resources

پوستر اولین همایش ملی شورورزی

اولین همایش ملی شورورزی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ تا ۴ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات شوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی شورورزی با شعار تولید و اشتغال به صورت تخصصی در روزهای سوم و چهارم آبان ماه سال 1396 با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعداد قابل توجهی از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد برگزار خواهد شد.

 

اهداف همایش:

ـ شناسائی و معرفی منابع اکوسیستم های شورورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیان
ـ شناسائی و معرفی فناوری ها و الگو های موفق شورورزی و نیز تجارب استفاده از گیاهان شورزیست در ایران و جهان
ـ بررسی ابعاد اقتصادی ـ اجتماعی کشت و تولید گیاهان شورزیست
ـ تهیه الگوی مناسب بمنظور حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری مربوط به گیاهان شورزیست در کشور در راستای دستیابی به اشتغال و درآمد

 

محورهای همایش:

1. شناسایی و معرفی منابع اکوسیستم های شورورزی شامل: آب، خاک، گیاه، دام و آبزیان
1-1. پهنه بندی منابع آب و خاک کشور به منظور توسعه شورورزی
2-1. معرفی گونه های گیاهی تجاری مناسب اگرواکوسیستم های شورورزی
3-1. معرفی گونه های جانوری تجاری مناسب دام ، آبزیان، جلبک ها و..
4-1. کشاورزی با آب دریا

2. معرفی فناوری ها و  الگوهای موفق شورورزی و تجارب کشت گیاهان شورزیست در ایران و جهان
1-2. معرفی مراکز علمی و اجرایی شورورزی در جهان
2-2. امکان سنجی انتقال فناوری های زیستی و غیر زیستی مرتبط با  شورورزی به کشور

3. جنبه های  اقتصادی و اجتماعی شورورزی
1-3. تولید اقتصادی و پایدار
2-3. تکمیل زنجیره تولید (صنایع تبدیلی، تکمیلی،آرایشی،  خوراک دام و بازار)
3-3. ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت

4. جنبه های زیست محیطی استفاده از منابع آب و خاک شور
1-4. شناسایی اثرات زیست محیطی و لحاظ کردن آن در پروژه های اجرایی شورورزی
2-4. استفاده از فناوری شورورزی در راستای بهبود محیط زیست و کنترل ریز گردها

5. الزامات توسعه شورورزی
1-5. تولید دانش فنی و فناوری های مورد نیاز
2-5. فراهم کردن زیر ساخت های لازم و تدوین پروژه های تیپ
3-5. معرفی و واگذاری اجرای پروژه ها به بخش خصوصی بویژه شرکت های دانش بنیان
4-5. حمایت های حقوقی، کمک های فنی و تسهیلات در راستای اجرای بهینه پروژه