نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، آذر ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

The 9th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی