هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

Heshtamine, a conference between Mullah Imran, Mamari and Shahrazazi

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی