دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

2nd National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development of the Islamic World Countries

پوستر دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه جامع علمی کاربردی، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام