کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic World

پوستر کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه علمي كاربردي شهرداري تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام