کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic World

پوستر کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه ه تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - دانشگاه علمي كاربردي شهرداري تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام