سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

Third National Conference on Iranian Carpet Industry

پوستر سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی

سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کاشان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف  همایش :

- همگرایی دیدگاه های اهالی صنعت و متخصصان صنعت فرش ماشینی در دانشگاه.
- طرح مسایل، محدودیت ها، مشکلات و فرصت های صنعت فرش ماشینی منطقه و دریافت نظرات جمعی در خصوص راه های برون رفت از محدودیت ها و مشکلات و همچنین ارتقاء جایگاه صنعت فرش ماشینی منطقه.
- طرح موضوع صادرات محصولات صنعت فرش ماشینی منطقه؛ جایگاه کنونی، وضعیت بازار جهانی، قوانین مرتبط ، افق های پیش رو و تدوین استراتژی مناسب جهت توسعه.
- طرح مساله آموزش مهندسی نساجی در آموزش عالی کشور؛ جایگاه کنونی، کاستی های علمی و اجرایی در آموزش، نیازهای صنعت فرش منطقه به متخصصان، تشریح آینده آموزش مهندسی نساجی و تببین رویکرد گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان در این زمینه.

 

محورهای  همایش :
- میزان تولید فرش ماشینی و مصرف الیاف در افق 1404
- بررسی اقتصاد صنعت فرش ماشینی ایران پس از تحریم و جایگاه صادرات فرش ماشینی ایران، چالش ها و راهکارهای آن
- ارائه آخرین تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
- بحث و بررسی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به صادرات محصولات، همچنین محدودیت ها و اشکالات موجود در این خصوص
- جایگاه کنون صادرات محصولات فرش ماشینی منطقه از نظر حجم صادرات
- معرفی تولیدکنندگان عمده و وضعیت عرضه فرش به بازار جهانی
- معرفی بازارهای جهانی به تولیدکنندگان
- معرفی ساز و کارهای مفید برای ورود به بازار جهانی فرش ماشینی