همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

پوستر همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت

همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


به یاری خدا ، دانشگاه بین‌ المللی امام‌رضا (ع) مشهد با همکاری مرکز مطالعات ادبیّات کودک دانشگاه شیراز، ششمین همایش دانشگاهی "ادبیّات کودک و نوجوان " را با عنوان " همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت" همراه با "چهارمین جشنوارۀ پایان‌ نامه‌ ها و رساله ‌های برتر" در اردیبهشت ماه 1396 در پایتخت معنوی ایران، مشهد مقدّس، همزمان با بزرگترین رویداد فرهنگی و در سال ثبت هویّت معنوی و فرهنگی مشهد و اعلام آن به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام ، برگزار می کند. از همۀ استادان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران قلمرو ادبیّات کودک و نوجوان یا حوزه‌های وابسته به آن دعوت‌می‌شود در این رویداد علمی شرکت‌جویند و به هم‌اندیشی دربارۀ موضوعات و مسأیل مربوط به ادبیّات کودک ایران و جهان با محوریّت ادبیّات کودک و معنویّت در زمینه های گوناگون دین، فلسفه، عرفان، هنر، فرهنگ عامّه، اسطوره شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، محیط زیست، رسانه، نظریّه و نقد ادبی، جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح و... بپردازند.

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ دین
مفهوم پردازی معنویّت با بهره­ مندی از مقولات دینی در ادبیّات کودک و نوجوان
چالش های طرح مفاهیم معنوی با بهره مندی از مقولات دینی در ادبیّات کودک و نوجوان
ارزیابی و آسیب شناسی کارنامۀ معنوی امر دینی در ادبیّات کودک و نوجوان در ایران و جهان
راهکارهای ترویج امر دین در ادبیّات کودک و نوجوان
و ...

محورهای همایش:
ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ عرفان
ظرفیّت های عرفان برای انتقال مفاهیم معنوی به ادبیّات کودک و نوجوان
بایدها و نبایدهای انتقال مفاهیم معنوی حوزۀ عرفان به ادبیّات کودک و نوجوان
ارزیابی و آسیب شناسی وضعیّت طرح مفاهیم معنوی حوزۀ عرفان در ادبیّات کودک و نوجوان
نقش بازنویسی و بازآفرینی در انتقال میراث معنوی حوزۀ عرفان به ادبیّات کودک و نوجوان
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ فلسفه
فلسفۀ دین و معنویّت در ادبیّات کودک و نوجوان
مفهوم پردازی مؤلّفه های معنویّت در برنامۀ فلسفه برای کودکان با تأکید بر آثار ادبی کودک و نوجوان
ارزیابی و آسیب شناسی برنامۀ فلسفه برای کودکان بر مبنای مؤلّفه های معنویّت با تأکید بر آثار ادبی کودک و نوجوان
نقش بازنویسی و بازآفرینی در انتقال مفاهیم معنوی حوزۀ فلسفه به ادبیّات کودک و نوجوان
و ...
ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ روان شناسی و جامعه شناسی
مقوله بندی و تبیین امر معنوی در قالب مفاهیم روان شناختی و جامعه شناختی در ادبیّات کودک و نوجوان
تعیین چگونگی طرح مفاهیم معنوی در ادبیّات کودک و نوجوان بر مبنای رویکردها و نظریّات روان شناختی و جامعه شناختی
ارزیابی و آسیب شناسی طرح مفاهیم معنوی در ادبیّات کودک و نوجوان بر مبنای رویکردها و نظریّات روان شناسی و جامعه شناختی
مقوله بندی و تبیین نقش روان شناسان و جامعه شناسان مسلمان در گسترش اندیشه های معنوی در ادبیّات کودک و نوجوان
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ فرهنگ عامّه و اسطوره شناسی
نقش فرهنگ عامّه و اسطوره در انعکاس مفاهیم معنوی در ادبیّات کودک و نوجوان
ارزیابی و آسیب شناسی وضعیّت ادبیّات کودک و نوجوان در بهره گیری از فرهنگ عامّه و اسطوره برای بازنمایی مفاهیم معنوی
نقش بازنویسی و بازآفرینی در انتقال میراث معنوی در حوزۀ فرهنگ عامّه و اساطیر
نقش بازی های کودکان و ادبیّات شفاهی کودکانه در انتقال میراث معنوی
قابلیّت های فرهنگ بومی در انتقال میراث معنوی به کودکان و نوجوانان
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ هنر
صورت بندی امر معنوی در هنر ( نقاشی، معماری، انیمیشن، سینما، موسیقی و ... ) و انعکاس آن در ادبیّات کودک و نوجوان
چالش های معنویّت در برابر هنر محض در ادبیّات کودک و نوجوان در قالب دوگانۀ آموزش-لذّت 
ارزیابی پایگاه هنری مفاهیم معنوی در ادبیّات کودک و نوجوان
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ تصویرگری
قابلیّت ها و مشکلات تصویرگری در کتاب های کودک و نوجوان در انتقال مفاهیم معنوی
چگونگی طرح مفاهیم معنوی در کتاب های تصویری و مصوّر کودکان و نوجوانان
تاریخچۀ طرح مفاهیم معنوی در کتاب های تصویری و مصوّر کودکان و نوجوانان
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ رسانه
فرصت ها و چالش های رسانه ها و فضاهای مجازی برای طرح مفاهیم معنوی در ادبیّات کودک و نوجوان
نقش نشریّات کودک و نوجوان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در انتقال مفاهیم معنوی
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ نظریّه و نقد ادبی
چگونگی طرح معنویّت در حوزۀ نظریّه های ادبی کودک و نوجوان
چگونگی طرح معنویّت در مقولات نقد ادبی ( ادبیّات تطبیقی، نقد جامعه شناختی، نقد روان شناختی، نقد گفتمان شناختی، نقد بوم شناختی و ...)
تبیین وضعیّت مفهوم پردازی معنویّت در نظریّه و نقد ادبیّات کودک و نوجوان در شاخه های مختلف
و ...

ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح
ظرفیّت های ادبیّات کودک و نوجوان برای انتقال مفاهیم معنوی در زمینه های جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح
ارزیابی پیام معنوی ادبیّات کودک و نوجوان از منظر جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح
و ...
ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت؛ محیط زیست
ظرفیّت های ادبیّات کودک و نوجوان برای انتقال مفاهیم معنوی در حوزۀ محیط زیست
ارزیابی پیام های معنوی ادبیّات کودک و نوجوان در ایران و جهان از منظر مفاهیم زیست محیطی 
ارزیابی و آسیب شناسی مؤلّفه های معنویّت در حوزه های دین، عرفان، اساطیر، فلسفه و ... با نگاه به مفاهیم زیست محیطی در ادبیّات کودک و نوجوان
و ...