اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان ، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

The First National Conference on Child and Adolescenet`s Literature

پوستر اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد انار در شهر انار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان