سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری، دی ماه ۱۳۸۹

سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

03rd Conference on Administrative Improvement and Transformation

سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری