اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

01st Conference on Administrative Improvement and Transformation

اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری