دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی، فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

2nd children congress of Professor Amir Hakimi

پوستر دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی

دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.