چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۸۷

چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست

4th Conference of Applied Geology and the Environment

چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست