سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۸۶

سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

3rd Conference of Applied Geology and the Environment

سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست