همایش بین المللی جامع حسابداری ایران، دی ماه ۱۳۹۶

همایش بین المللی جامع حسابداری ایران

پوستر همایش بین المللی جامع حسابداری ایران

همایش بین المللی جامع حسابداری ایران در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی جامع حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی جامع حسابداری ایران