دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری

پوستر دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری

دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه نمودار توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری