دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی، اسفند ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی

Second Congress for Agriculture, Veterinary Medicine, Environment and Natural Resources Students

پوستر دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی

دومین کنگره دانشجویان کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.