دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

The Second National Conference on New Approaches in Computer and Electrical Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر  و برق

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در شهر رودسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق