اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، مهر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات

First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۲ توسط ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات