چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020)، تیر ماه ۱۳۹۹