چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020)، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020)

Fourth Iranian Brain Mapping Symposium (ISBM2020)

پوستر چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020)

چهارمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران (ISBM2020) در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغز در شهر تهران برگزار گردید.