دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران، مهر ماه 97

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

Iran

پوستر دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران

دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در شهر تهران برگزار گردید.