دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی، مرداد ماه 98

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی

2nd International Conference on Advances in Business Management, Business, Economics and Finance

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط شرکت همایش آروین البرز و تحت حمایت سیویلیکا درآلمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی مراجعه فرمایید.


محور های کنفرانس:

مدیریت دانش (KM)

مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین  (NPA)

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت اجرایی

تجارت الکترونیک

مدیریت گردشگری و جهانگردی

-مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)

تحول فرهنگی و اخلاقی در سیستم های مدیریت اطلاعات

نقش برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک

چالش های فرا روی مدیریت  و افق های نوین در مدیریت

یادگیری سازمانی ، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده

سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات

بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی ، فرهنگ سازمانی  و مدیریت استعداد در مدیریت تحول

مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها

مدیریت و کارآفرینی ، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین ؛ دانشگاه نسل سوم

مدیریت بیمه

مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان

بازاریابی و بازارسازی ؛ روش ها ، الگوها ، رویکردها ، موانع و راهکارها

مدیریت مالی

مدیریت استراتژیک

نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی

مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها

توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار

مدیریت امور بانکی

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام

مدیریت امور فرهنگی  و مدیریت رسانه

هوش هیجانی و هوش معنوی

مدیریت آموزش عالی

مدیریت شهری

مدیریت گردشگری

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت محیط زیست

مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، رهبری و مدیریت رفتار سازمانی

خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری

مدیریت اسلامی

ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت وتوسعه پایدار گردشگری

مدیریت وبرنامه ریزی توسعه پایداردر گردشگری

مدیریتاستراتژیکدرصنعت گردشگری پایدار

مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری پایدار

مشکلات،موانع ونیازهای توسعه پایدار گردشگری

گردشگری، فناوریهای نوین و شبکه های اجتماعی

مشارکت مردمی در توسعه گردشگری پایدار

سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار

مدیریت منابع انسانی درگردشگری پایدار

ارتباطات و هماهنگی های بین سازمانی در توسعه گردشگری پایدار

مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری

مدیریت رفتار شهروندی و گردشگری پایدار

 

اقتصاد و کسب و کار

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی

کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری

اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

آموزش، تجارت و اقتصاد

اخلاق تجارت و کسب و کار

قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

راهکارهای توسعه مناطق آزاد

اقتصاد پول و بانکداری

اقتصاد صنعتی و بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد بین الملل و تجارت

اقتصاد سلامت رفتاری

اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

تجارت جهانی

تجارت الکترونیک

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

بازارهای مالی

تئوریهای سرمایه گذاری

اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)

اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

کسب و کارهای خانوادگی

رشد و توسعه اقتصادی

آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

اقتصاد در شرایط تحریم

اقتصاد و مدیریت ورزشی

اقتصاد محیط زیست و تجارت

اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی

ارزش گذاری اقتصادی تالابها

ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت

-بررسی خسارتهای تغییر اقلیم

اقتصاد و بازاریابی گردشگری

گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

ارزیابی طرحهای توسعه گردشگری

گردشگری، خدمات، هتلها و آژانسها

گردشگری و بخش خصوصی (سند چشم انداز  1404)

گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

 

حسابداری و امور مالی

حسابداری دولتی و پاسخگویی

-سیستم های اطلاعات حسابداری

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت

حسابداری منابع انسانی

حسابداری سرمایه فکری

حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات

قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

حسابداری محیط زیست

یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی

-لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها

اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی

مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها

استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

نوآوری های مالی در حوزه حسابداری

کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری

نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی

مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

حسابرسی وچالش های پیش رو

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی و امور مالی

تجارت

آسیب شناسی وضعیت بخش حمل و نقل صادراتی -چالشها - فرصتها

آسیب شناسی وضعیت بخش حمل و نقل در چرخه تجارت خارجی کشور

توسعه ترانزیت و درآمدهای ترانزیتی در کشور

ظرفیتها و توانمندیهای بنگاه های فعال کشور در حمل و نقل صادراتی (ریلی،دریایی،هوایی و جاده ای)

کاهش هزینه های لجستیک در حوزه تجارت خارجی کشور(کاهش، زمان،اسناد و هزینه های فرآیندهای صادراتی و وارداتی

عملکرد بنادر،فرودگاه ها، پایانه های صادراتی، ترمینالهای کانتینری و سایر نهادهای واسط در حوزه ترابری تجاری

جذب سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل صادراتی

حمایت از برقراری خطوط منظم صادراتی

و تمام موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی