دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

2nd international conference on konwledg management, Blockchain and Economy

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن مدیریت دانش ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد