اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

First International Conference on Knowledge Management, Blockade and Economics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد