دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی

The Second National Conference on New Biological Findings

پوستر دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی

دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی