اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی

The First National Conference on Biological Findings

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی