دومین همایش ملی ریاضیات زیستی، خرداد ماه ۹

دومین همایش ملی ریاضیات زیستی

2nd national conference on biomathematics

پوستر دومین همایش ملی ریاضیات زیستی

دومین همایش ملی ریاضیات زیستی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ریاضیات زیستی مراجعه فرمایید.


دومین همایش ملی ریاضیات زیستی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ریاضیات زیستی مراجعه فرمایید.


مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ریاضیات زیستی