اولین همایش ملی ریاضیات زیستی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ریاضیات زیستی

First National Bioethics Conference

پوستر اولین همایش ملی ریاضیات زیستی

اولین همایش ملی ریاضیات زیستی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه نیشابور،دانشگاه نيشابور در شهر نیشابور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ریاضیات زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ریاضیات زیستی