دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

Second National Business Intelligence Conference and Strategies

پوستر دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها

دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،شركت دانش بنيان مهندسي تحليل گران نرم افزاري آلا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها