اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)

The National Conference on Business Intelligence Karbrdsazy

پوستر اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)

اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها) در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی،دانشگاه ايوانكي- موسسه بين المللي مهد پژوهش ره پويان حقيقت- شركت دانش بنيان مهندسي تحليل گران نرم افزاري آلا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)