دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی

second Congress of Scientific and Technological Development of Biology and Chemistry Students

پوستر دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی

دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی