کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی، دی ماه ۱۴۰۱

کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی

Science and Technology Development Congress of Biology and Chemistry Students

پوستر کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی

کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی