سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور

The 3rd National Conference on Biology at Payam Noor University

پوستر سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور

سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور واحد ساری،دانشگاه پيام نور مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور