همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)، مهر ماه ۱۴۰۰

همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)

National Conference of the Millennial Lady of Islam

پوستر همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)

همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه) در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه اموزش عالی حوزوی امام حسین یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)