جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)، آبان ماه ۱۳۹۹

جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)

Hazara Islam National Lady Festival (Commemoration of Hazrat Khadijeh)

پوستر جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)

جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه) در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۹ توسط ،موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)