دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی، دی ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی

The second international conference of literature, linguistics and humanities

پوستر دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی

دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی ادبیات، زبان شناسی و علوم انسانی