پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور، مهر ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

The 5th National Geosciences Science Conference

پوستر پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور

پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور مركز شاهين شهر در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نور