سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

پوستر سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری