اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

The First Annual Conference of Architecture,Urban Planning & Urban Management

پوستر اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه معماري و شهرسازي سفيران راه مهرازي در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری