دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

The Second International Conference on Architecture and Urban Planning Sustainable and Inclusive Design for All

پوستر دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.