نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

The first international conference on architecture and urban planning, sustainable and comprehensive design for all

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.