نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

The first international conference on architecture and urban planning, sustainable and comprehensive design for all

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان

نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.