همایش دوسالانه خوشنویسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

همایش دوسالانه خوشنویسی

Biennial conference of calligraphy

پوستر همایش دوسالانه خوشنویسی

همایش دوسالانه خوشنویسی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه هنر اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش دوسالانه خوشنویسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش دوسالانه خوشنویسی