همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، فروردین ماه ۱۳۹۸

همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

National Conference on Calligraphy and Painting

پوستر همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

همایش ملی خوشنویسی و نگارگری در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه هنر اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی خوشنویسی و نگارگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی خوشنویسی و نگارگری