همایش ملی خوشنویسی و نگارگری، فروردین ماه 98

همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

پوستر همایش ملی خوشنویسی و نگارگری

همایش ملی خوشنویسی و نگارگری در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه هنر اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی خوشنویسی و نگارگری مراجعه فرمایید.


 • محورهای پژوهشی بخش خوشنویسی:
 • آثار و احوال خوشنویسان
 • زیبایی شناسی و نقد آثار خوشنویسی
 • سیر تحوّل و تطوّر خطوط اسلامی
 • کتیبه و کتیبه نگاری
 • پیوند خوشنویسی و هنرهای سنتی
 • ابزار، مواد و مصالح خوشنویسی
 • پیوند خوشنویسی و هنرهای مدرن
 • آداب معنوی خوشنویسی
 • خوشنویسی معاصر
 • آموزش خوشنویسی
 •  
 • محورهای پژوهشی بخش نگارگری (نقاشی ایرانی، گل و مرغ، تشعیر) و تذهیب:
 • آثار و احوال نگارگران و مذهّبان
 • ابزار، مواد و مصالح نگارگری و تذهیب
 • زیبایی شناسی آثار نگارگری و تذهیب
 • بوم سازی در نگارگری و تذهیب
 • تاریخ تحوّل مکاتب و شیوه های نگارگری و تذهیب
 • جلد سازی سنتی
 • جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای سنتی
 • آداب معنوی، مبانی‌حکمی، مباحث عرفانی و نظری
 • جایگاه نگارگری و تذهیب در هنرهای معاصر
 • سایر موارد این حوزه (تشعیر، گل و مرغ، خیالی نگاری)


مقالات پذیرش شده در همایش ملی خوشنویسی و نگارگری