دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد

The second national conference of new technologies in energy and materials

پوستر دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد